Historisch overzicht

Anno 2022 heeft Overgaauw Human Resource Solutions bv (OHRS), drie belangrijke labels onder zich hangen: elevatorpitchonline, defilmvanjeleven.com en robovergaauw.nl

OHRS bestaat ruim 20 jaar. U leest in deze pagina over de historie en de voortschrijdende ontwikkeling, van zowel OHRS als haar drijvende kracht Rob Overgaauw. 

OHRS is in 2001 opgericht met als primair doel om als houdstermaatschappij de 30% participatie in de start-up van uitzendbureau SecretaryToday bv te beheren.

Rob Overgaauw werd vanuit OHRS bv gedetacheerd als statutair Directeur van SecretaryToday en runde dit bureau met twee vennoten en een uitstekende vestigingsmanager, in de periode van 2001 tot en met eind 2003. In 2003 verkocht OHRS haar aandelen. 

Parallel aan het werk voor SecretaryToday verrichte Rob werkzaamheden vanuit zijn eenmanszaak Overgaauw human resource management & consultancy als interim manager. Daar was hij  in november 1998 mee gestart. De eerste opdracht was voor private equity maatschappij Trimoteur (ondermeer oprichter van Postbedrijf SANDD): het tot stand brengen van een sociaal plan waarmee de ruim 100 werknemers van Zeepfabriek De Nieuwe Fenix in Zwolle konden worden afgevloeid. Deze fabriek werd door Trimoteur overgenomen na een heftige ‘prijzenoorlog’ in de branche van vloeibare was en reinigingsmiddelen. Een samenvoeging van hun andere vennootschap GRADA (voormalig dochter van Sara Lee DE) was het doel, om het vervolgens winstgevend te verkopen aan McBride.

Gedurende korte tijd is Rob minderheidsaandeelhouder geweest van Trimoteur. Met de opbrengst van zijn aandelenpakket financierde hij zijn deelname in Secretary Today.

Na het project De Nieuwe Fenix werkte Rob vanuit zijn eenmanszaak achtereenvolgens als interim HR executive voor Secretary Plus, Pharma-bio Research (door Trimoteur in 2001 verkocht aan PRA), Port Support (Trimoteur), PCM Uitgevers, RBV Leaf, Norit, Cosmara, Rodi Petfood, Brouwer Grafimedia groep (Trimoteur).

In 2005 is de eenmanszaak Overgaauw human resource management & consultancy van geïncorporeerd in OHRS bv. Daarmee veranderde de fiscale structuur en het statutaire bedrijfsdoel van beherende vennootschap naar die van operationele werkmaatschappij. De focus lag, zoals voorheen, op het uitvoeren van advieswerk en (interim)  management in het werkveld van Human Resources en organisatie ontwikkeling, van strategisch tot tactisch. 

Opdrachtgevers die vanuit OHRS werden bediend waren Vakopleiding Transport en Logistiek (VTL), Unilever, de Koninklijke Luchtmacht, Stegeman, Ravensbergen, CheckMark, Beter Horen, Arbo Unie, Achmea, PostNL.

In 2012 werd de koers verlegd en kwam de focus in de bedrijfsvoering te liggen op Personal Branding en marketing communicatie. Ook deze wijziging leidde tot een verruiming van de statuten.

Met name de mens achter de professional staat in die fase centraal; zowel de professional in loondienst als de zelfstandig werkende. Feitelijk is dit spectrum het wezenlijke hart van Personal Branding, een vakgebied dat toen nog in de kinderschoenen stond. De vraag hoe iemand zich als merk manifesteert en profileert is daarbij essentieel. OHRS investeerde substantieel in dit vakgebied, zowel in tools, skills, equipment als in deskundigheid.

De belangstelling ging daarbij uit naar zowel tekstproducties (copywriting, storytelling, pitch writing, scripts), alsook naar het visuele in beeld (video en fotografie). Het visueel concept is niet los te zien van Personal Branding. De komst van YouTube en de toenemende toegankelijkheid van beeldtechniek, ondermeer met smartphones, die steeds beter werden, waren stimulerende factoren in die ontwikkeling.  Dit stuk dienstverlening werd ondergebracht bij een onder OHRS ressorterend label: elevatorpitchonline.nl 

Vanuit dit label werd in 2016 een samenwerking gezocht met Ton Sterk, een master in NLP, een professional die zijn sporen verdiend had in de toegepaste gedragswetenschappen. Er werd een VOF opgericht waarmee de handelsnaam Profile@work werd gelanceerd. Vele tientallen workshops en masterclasses werden onder dit label uitgevoerd, ondermeer voor het UWV en Stichting De Broekriem.

Door een verschil van inzicht in enkele wetenschappelijke fundamenten onder het profileringsvraagstuk, werd de VOF al binnen twee jaar na oprichting ontbonden. Rob hechtte waarde aan toepassing van Spiral Dynamics  dat in de jaren ’80 in de wereld werd gezet door Clare Graves en zijn opvolgers (Don Beck, Christopher Cowan, Andrew Cohen en Ken Wilber). Bij Management Drives, een van de partijen die dit gedachtengoed commercieel exploiteert, had OHRS flink geïnvesteerd in opleidingen en tools. Ton Sterk zag daar niets in; liever bleef hij aanhanger van de Big Five en de bekende NLP modellen. Beiden hebben op respectvolle wijze hun samenwerking beëindigd.

Zoals al uit het voorgaande blijkt richtte OHRS zich gaandeweg meer op  de psychologische kant van Personal Branding. In de praktijk zien we daarin uitdagende mentale processen waarin mensen moeten groeien. Hiermee kom je al snel in aanraking met vragen gerelateerd aan identiteitsvraagstukken (inclusief: het bepalen van een persoonlijke missie, vragen op gebied van zelfexpressie en profilering). De mens achter het merk zal bereid moeten zijn om een soort publiek figuur te worden en dat vraagt nogal wat. Met name dit stuk is, nadat profile@work werd stopgezet, ondergebracht bij robovergaauw.nl en bij elevatorpitchonline.nl De dienstverlening kende diverse modaliteiten: coaching trajecten, trainingen, keynotes, advies, copywriting en videoshoots voor pitchfilms.

De belangstelling voor de psyche van de mens ging nog een stap verder toen Rob Overgaauw zich ging verdiepen in systemisch werk en de biografieën van mensen. Daarbij geput uit het reservoir aan eerder opgedane kennis en ervaring in het klassieke HR vakgebied. Daarnaast bleken de bronnen die grote leermeesters en filosofen in mensvraagstukken hebben opgeleverd (Steiner, Graves, Maslow, Dawkins, Heidegger, Sartre en Kierkegaard) van waarde.

Vanuit die belangstelling en opgedane expertise werd een nieuw label gelanceerd onder de naam  defilmvanjeleven.com Dit is een filmmaatschappij waarmee Rob Overgaauw onder de vleugels van OHRS werkt aan filmproducties voor particulieren. Zij vertellen aan de hand van een biografisch interview over belangrijke levensgebeurtenissen. Hun levensverhaal wordt op zodanige wijze tot leven gebracht dat daarin, integraal, een beschrijving van de identiteit tot uitdrukking komt.

Door een samenwerking met videovakwerk brengt Rob Overgaauw het kwaliteitsniveau van de films op een premium niveau. Gericht wordt daarbij op een specifieke 60plus doelgroep. Dat zijn voornamelijk mensen die bewust in het leven staan en zich kenmerken door een lifestyle die de grenzen van het ego-gerelateerde hedonistische leven, voorbij zijn. Dit zijn over het algemeen de mensen die over een boeiend biografisch verhaal beschikken, met wijsheden waaruit de nabestaande en belangstellenden veel aan hebben.

OHRS werd opgericht als beherende vennootschap voor het merk SecretaryToday