Portfolio

Turnaround project (1999)
De inrichting van de HR infrastructuur voor een marktleider in detacheringsoplossingen voor secretariële ondersteuning had eind jaren negentig veel moeite met de toen nog onstuimige groei. De interne organisatie was niet in overeenstemming met de marktdruk en commerciële processen. OHRS realiseerde een integraal HR traject van bedrijfsreglement tot een compleet performance management systeem. Er ontstond stabiliteit, het verloop stabiliseerde en de performance nam met 20% toe.

Doorstart (1999)
Een medicijnonderzoeksbedrijf in het noorden van het land werd na een faillissement doorgestart. OHRS kreeg de opdracht om de personele paragraaf op te zetten, variërend van de gehele instroom, een arbeidsvoorwaardenregime met een nieuw pensioensysteem tot loopbaanmanagement. In enkele jaren stond het bedrijf weer succesvol op de kaart met meer dan drie honderd medewerkers.

Opstart (2000)
Bij een klein maar snel groeiend onderdeel van een landelijk grafimediabedrijf ontstond behoefte aan een afdeling HR. Binnen anderhalf jaar werd deze afdeling opgezet, het bedrijf gestructureerd, strategisch HR beleid ontwikkeld, HR instrumenten geïmplementeerd en opleidingsprogramma’s gestart. Tevens werd drie jaar later een fusie begeleid.

Herstructurering en afslanking (2002)
Een kauwgomfabriek in Amsterdam zou worden gesloten en worden overgeheveld naar Friesland. Er moest een oplossing worden gevonden voor 200 medewerkers die boventallig waren verklaard. OHRS kreeg de opdracht en realiseerde het binnen een jaar.

Herstructurering en afslanking (2003/2004)
Een participatiemaatschappij kocht een conglomeraat aan grafimediabedrijven. OHRS werd ingehuurd om het personeel van de “bleeders” af te vloeien dan wel over te plaatsen. Met name het behouden van medewerkers met specifieke expertise vroeg hoge mate van creativiteit. Vakbonden en personeel voerden de druk hoog op. Desondanks werd de opdracht in een jaar tijd voltooid.

Cultuurverandering (2003)
Bij een internationale handelsonderneming werd een onderzoek gedaan naar de bedrijfscultuur en de noodzakelijke veranderingen daarin. Er werd performance management en competentiemanagement geïntroduceerd en geïmplementeerd. Tevens werd een reorganisatie begeleid door OHRS.

Herstructurering en programma management (2006)
Een brancheorganisatie werd geheel geherstructureerd door consultancy bureau met een grote naam. Voor een van de business units werd OHRS ingehuurd en leverde interim capaciteit om de nieuwe blauwdruk in de praktijk uit te rollen. Tevens werd het programma management voor de gehele organisatie gegund. Binnen enkele weken werden de nieuwe bevoegdheden opnieuw aangesloten op de nieuwe besturingsfilosofie.

 

Internationaal HR (2008)
Bij een internationaal opererende uitzendonderneming werden opleidings- en trainingsprogramma’s georganiseerd, internationaal human resources beleid ontwikkeld en employee benefits in de diverse landen geanalyseerd en in lijn gebracht. Tevens werden twee reorganisaties begeleid en diverse directie- en managementvacatures ingevuld in de loop van 2 jaar.

Arbeidsmarktcommunicatie (2010)
Een grote landelijke retailer in hoortoestellen had grote moeite met het vinden van vakkundig personeel in hun winkelketen. OHRS werd gevraagd om een oplossing te bieden voor de werving en arbeidsmarktcommunicatie. Er werden diverse interventies gepleegd die de bekendheid van het bedrijf op de arbeidsmarkt vergrootten, waaronder een employer brand film. In deze film worden medewerkers getoond die duidelijk maken waarom het bedrijf voor hun een prettige werkgever is. De aanpak leidde tot een grotere attentiewaarde, betere vindbaarheid en een betere positionering van het werkgeversmerkbekendheid. Binnen een jaar werden bijna 200 functies ingevuld.