Portfolio

Video productie 
ElevatorPitchOnline is een label van OHRS waarmee regelmatig projecten uitgevoerd worden op gebied van profileringsvraagstukken, zowel van kleine bedrijven, eenmanszaken als hoogopgeleide professionals in loondienst. De bijna 40 jarige ervaring van OHRS in HR management blijkt bij al deze projecten van groot nut te zijn. Met dit label verbreedde OHRS haar traditionele HR diensten naar marketing en branding vraagstukken.

PostNL sorteren (2016-2017)
Deze corporate ondervond grote nadelige gevolgen van de inkrimping van de markt voor briefpost en dat leidde tot een efficiency verbeteringsprogramma’s voor de sorteer- en distributie divisie. Performance management en een daaraan gerelateerd programma op gebied van performance behaviour behoorde tot die maatregelen en daar werd OHRS voor ingehuurd. Vanuit de rol van lean coach werden leidinggevenden gemonitord en geadviseerd bij het optimaliseren van de performance aan de productielijnen.

Vernieuwing functiegebouw (2012)
Een grote verzekeraar dacht in 2008 dat het een goede zaak was om ook op een actieve manier bij te dragen aan de volksgezondheid door een eigen fitness bedrijf toe te voegen aan haar divisies. In 2011 bleek door sterke marktveranderingen dat de bedrijfsvoering en daardoor de concurrentiepositie te wensen overliet. OHRS werd ingehuurd om het beleid te moderniseren, door vernieuwing van het functie- en salarisgebouw, later ook door inkrimping van de formatie.

Vernieuwing functiegebouw (2012)
Een grote verzekeraar dacht in 2008 dat het een goede zaak was om ook op een actieve manier bij te dragen aan de volksgezondheid door een eigen fitness bedrijf toe te voegen aan haar divisies. In 2011 bleek door sterke marktveranderingen dat de bedrijfsvoering en daardoor de concurrentiepositie te wensen overliet. OHRS werd ingehuurd om het beleid te moderniseren ondermeer door vernieuwing van het functie- en salarisgebouw.

Arbeidsmarktcommunicatie (2010)
Een grote landelijke retailer in hoortoestellen had grote moeite met het vinden van gediplomeerde audiciens voor hun winkelketen. OHRS werd ingehuurd om een oplossing te bieden en hielp mee met de optimalisatie van het instroombeleid en arbeidsmarktcommunicatie. Dit leidde tot een employer brand film, die zeer effectief bleek. De aanpak leidde tot een grotere attentiewaarde, betere vindbaarheid en een betere positionering van het werkgeversmerk. Dat leidde er toe dat binnen een jaar bijna 200 functies werden ingevuld.

Herstructurering en programma management (2006)
Een brancheorganisatie werd geheel geherstructureerd door consultancy bureau met een grote naam. Voor een van de business units werd OHRS ingehuurd en leverde interim capaciteit om de nieuwe blauwdruk in de praktijk uit te rollen. Tevens werd het programma management voor de gehele organisatie gegund. Binnen enkele weken werden de nieuwe bevoegdheden opnieuw aangesloten op de nieuwe besturingsfilosofie.

Diverse opdrachten voor een private equity bedrijf (1998 – 2004) 
Trimoteur was een vaste afnemer van de diensten van OHRS. Bij hun ventures ging het om doorstarten, afslanken en upgraden. Ook vernieuwing van HR beleid stond steevast op de agenda. Vanaf 1997 tot 2005 werd OHRS ingezet bij een productiebedrijf, medicijnonderzoek bedrijf, een dienstverlener aan havenbedrijven en rederijen, respectievelijk een groot landelijk grafimediabedrijf.

Cultuurverandering (2003)
Bij een internationale handelsonderneming werd een onderzoek gedaan naar de bedrijfscultuur en de noodzakelijke veranderingen daarin. Er werd performance management en competentiemanagement geïntroduceerd en geïmplementeerd. Tevens werd een reorganisatie begeleid door OHRS.

Herstructurering en afslanking (2002)
Een kauwgomfabriek in Amsterdam zou worden gesloten en worden overgeheveld naar en samengevoegd met een al bestaande snoepfabriek in Friesland. Er moest een oplossing worden gevonden voor 200 Amsterdamse medewerkers die boventallig waren verklaard. OHRS kreeg de opdracht om dit te begeleiden.

Turnaround project (1999)
De inrichting van de HR infrastructuur voor een marktleider in detacheringsoplossingen voor secretariële ondersteuning had eind jaren negentig veel moeite met de toen nog onstuimige groei. De interne organisatie was niet in overeenstemming met de marktdruk en commerciële processen. OHRS realiseerde een integraal HR traject van bedrijfsreglement tot een compleet performance management systeem. Er ontstond stabiliteit, het verloop stabiliseerde en de performance nam met 20% toe.