Portfolio

Turnaround project (1999)
De inrichting van de HR infrastructuur voor een marktleider in detacheringsoplossingen voor secretariële ondersteuning had eind jaren negentig veel moeite met de onstuimige groei. De interne organisatie was niet in overeenstemming met de marktdruk en commerciële processen. OHRS realiseerde een integraal HR traject van bedrijfsreglement tot een compleet performance management systeem. Er ontstond stabiliteit, het verloop stabiliseerde en de performance nam met 20% toe.

Doorstart (1999)
Een medicijnonderzoeksbedrijf in het noorden van het land werd na een faillissement doorgestart. OHRS kreeg de opdracht om de personele paragraaf op te zetten, variërend van de gehele instroom, een arbeidsvoorwaardenregime met een nieuw pensioensysteem tot loopbaanmanagement. In enkele jaren stond het bedrijf weer succesvol op de kaart met meer dan drie honderd medewerkers.

Opstart (2000)
Bij een klein maar snel groeiend onderdeel van een landelijk grafimediabedrijf ontstond behoefte aan een afdeling HR. Binnen anderhalf jaar werd deze afdeling opgezet, het bedrijf gestructureerd, strategisch HR beleid ontwikkeld, HR instrumenten geïmplementeerd en opleidingsprogramma’s gestart. Tevens werd drie jaar later een fusie begeleid.

Herstructurering en afslanking (2002)
Een kauwgomfabriek in Amsterdam zou worden gesloten en worden overgeheveld naar Friesland. Er moest een oplossing worden gevonden voor 200 medewerkers die boventallig waren verklaard. OHRS kreeg de opdracht en realiseerde het binnen een jaar.

Herstructurering en afslanking (2003/2004)
Een participatiemaatschappij kocht een conglomeraat aan grafimediabedrijven. OHRS werd ingehuurd om het personeel van de “bleeders” af te vloeien dan wel over te plaatsen. Met name het behouden van medewerkers met specifieke expertise vroeg hoge mate van creativiteit. Vakbonden en personeel voerden de druk hoog op. Desondanks werd de opdracht in een jaar tijd voltooid.

Cultuurverandering (2003)
Bij een internationale handelsonderneming werd een onderzoek gedaan naar de bedrijfscultuur en de noodzakelijke veranderingen daarin. Er werd performance management en competentiemanagement geïntroduceerd en geïmplementeerd. Tevens werd een reorganisatie begeleid door OHRS.

Herstructurering en programma management (2006)
Een brancheorganisatie werd geheel geherstructureerd door consultancy bureau met een grote naam. Voor een van de business units werd OHRS ingehuurd en leverde interim capaciteit om de nieuwe blauwdruk in de praktijk uit te rollen. Tevens werd het programma management voor de gehele organisatie gegund. Binnen enkele weken werden de nieuwe bevoegdheden opnieuw aangesloten op de nieuwe besturingsfilosofie.

Verandermanagement
Verandermanagement is topsport geworden Managers worden in hun werk geconfronteerd met tal van inzichten en mogelijke benaderingen voor het managen van verandering. Vaak lijken de verschillende invalshoeken te botsen of worden zij als tegenstellingen gepresenteerd. Gedacht kan worden aan bottom up versus top down, ontwerpen tegenover ontwikkelen, hard tegenover zacht en geplande verandering tegenover spontane verandering. OHRS onderzoekt aan de hand van dit soort combinaties, spanningen of dualiteiten, welke ideeën en inzichten op het gebied van verandermanagement kunnen worden gedestilleerd in een specifieke klantsituatie. Ook wordt gekeken hoe in de praktijk kan worden gewerkt aan vruchtbare verandering door spanningen en dualiteiten te benutten in plaats van te bevechten.

OHRS adviseert en begeleidt bij organisatieveranderingen en coacht leidinggevenden en professionals. Rob Overgaauw is specialist in strategisch verandermanagement en management van professionals. Het leggen van verbindingen, tussen inhoud en proces, tussen betrokkenen en tussen wat boven en onder tafel speelt typeert zijn aanpak. In zijn praktijk neemt Rob Overgaauw u mee van de essentie van organiseren naar het tot stand komen van een strategie die werkt voor uw organisatie. Tijdens de rit maakt hij zichtbaar hoe energie voor de verandering soms kan weglekken en hoe deze juist is op te wekken. Een inventariserend onderzoek in uw organisatie leidt tot een aantal concrete stappen voor de leidinggevenden en medewerkers om tot wezenlijke verandering te komen. Door zijn fascinatie voor de krachten die verandering blokkeren en bevorderen heeft hij in zijn praktijk jarenlang gespeurd naar de essenties en succesfactoren. Dit speurwerk leverde verdiepende inzichten op over organisatieverandering. In zijn aanpak is de essentie dat de veranderingsmanager de regisseur van het proces wordt.

Veranderen is een continu proces. Het houdt nooit op. Niet voor organisaties, niet voor de mensen en ook niet voor de veranderaars zelf. Veranderingsprocessen zijn echter wel zeer gecompliceerd. Wat speelt er onder de oppervlakte? Waar moet u op bedacht zijn? Hoe krijgt u voldoende grip op het proces? Hoe komt een verandering überhaupt goed op gang? OHRS beschikt over de kennis en modellen die komen kijken bij dit soort zware trajecten. Met name de methoden en instrumenten die de ervaren en minder ervaren veranderaar in staat stellen om veranderingen beter en gerichter te (helpen) sturen.

In tijden van economische tegenwind praten we van reorganiseren en saneren. Ook dit zijn veranderingsprocessen, en de kunst van het veranderen bestaat dan uit het zoeken van een balans tussen koude saneringen en een inspirerende weg vooruit. Veranderen vraagt het nodige: ratio en emotie, economie en psychologie, inhouden proces, sturing en autonomie moeten evenwichtig, in samenhang en doelgericht (management)aandacht krijgen. Daarnaast gaat het om het correct uitvoeren van een plan, het nemen van een belangrijke verantwoordelijkheid. Dat vereist zowel vastberadenheid en consistentie als het vermogen om te leren en een plan aan te passen waar het gaat om de weg waarlangs.

Internationaal HR (2008)
Bij een internationaal opererende uitzendonderneming werden opleidings- en trainingsprogramma’s georganiseerd, internationaal human resources beleid ontwikkeld en employee benefits in de diverse landen geanalyseerd en in lijn gebracht. Tevens werden twee reorganisaties begeleid en diverse directie- en managementvacatures ingevuld in de loop van 2 jaar.

Arbeidsmarktcommunicatie (2010)
Een grote landelijke retailer in hoortoestellen had grote moeite met het vinden van vakkundig personeel in hun winkelketen. OHRS werd gevraagd om een oplossing te bieden voor de werving en arbeidsmarktcommunicatie. Er werden diverse interventies gepleegd die de bekendheid van het bedrijf op de arbeidsmarkt vergrootten, waardoor de vindbaarheid en werkgeversmerkbekendheid in attentiewaarde en waardering stegen. Binnen een jaar werden bijna 200 functies ingevuld.